Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

ZAKAZ POLOWU KARPIA


-----------------------------------------------
ZAKAZ POŁOWU KARPIA
W ZWIAZKU Z ZARYBIENIEM INFORMUJEMY WSZYSTKICH WĘDKARZY , ŻE OD DNIA 15-11-2019 ROKU ZOSTAJE WPROWADZONY ZAKAZ POLOWU KARPIA DO 1-04-2020ROKU.

ZARZAD.
19-11-19 14:22:01ZAWIESZENI WĘDKARZE ZA NIEOBECNOŚĆ NA SPRZĄTANIU JESIEŃ 2019r
3.
4. MIROWSKI MARIUSZ......nr karty 20
5. GRÓCA MARCIN..........nr karty 24
6. WOJCIECHOWSKI OSKAR...nr karty 56
7. KRAWCZYK HUBERT.......nr karty 64
8. HENDEL BOGDAN.........nr karty 66
11.ROMANOWSKI ANDRZEJ....nr karty 106
13.ZASADA HENRYK.........nr karty 134
14.WŁÓKA TADEUSZ.........nr karty 148
16.CHODAKOWSKI MACIEJ....nr karty 158
17.DOMBROWSKI ADAM.......nr karty 164
18.SŁOWIKOWSKI PIOTR.....nr karty 166
19.CYBÓLSKI WOJCIECH.....nr karty 186
20.STOLAREK KRZYSZTOF....nr karty 202
21.MICHAŁUS ŁUKASZ.......nr karty 208
22.WLAZŁOWSKI JAROSŁAW...nr karty 210
23.NOWAK JAROSŁAW........nr karty 218
29.MARUSIK PIOTR.........nr karty 256
31.RÓŻAŃSKI GRZEGORZ.....nr karty 270
33.MARUSIK MILAN.........nr karty 296
35.ŻEGOTA KRZYSZTOF......nr karty 312
36.KUBIAK JAN............nr karty 330
37.NOWAK GRZEGORZ........nr karty 386
38.SZCZERKOWSKI MARCIN...nr karty 392
39.MIŁOSIERNY JERZY......nr karty 436
40.SĘKOWSKI PAWEŁ........nr karty 444

43.WICHEREK JAROSLAW.....nr karty 321


Nr.Konta Bankowego :
Stowarzyszenie Wędkarskie „Wolbórka” w Czarnocinie
P.B.S. Tomaszów Mazowiecki
Filia Czarnocin Nr 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001


19-11-19 14:23:15ZAWIESZENI WĘDKARZE ZA NIE ODBYTY JEDNONOCNY DYŻUR
1. NOWAK GRZEGORZ..........nr. karty 386
2. NAWROT ANDRZEJ..........nr. karty 286
3. PRUSEK SEWERYN..........nr. karty 262
4. FORTUNA TADEUSZ.........nr. karty 98
5. KANAFA JAROSŁAW.........nr. karty 250
6. MISZTELA RADOSŁAW.......nr. karty 351
7. PAWLIK STANISŁAW........nr. karty 298
8. PAŁUBSKI TOMASZ.........nr. karty 398
9. WICHEREK JAROSŁAW.......nr karty 321
Nr.Konta Bankowego :
Stowarzyszenie Wędkarskie „Wolbórka” w Czarnocinie
P.B.S. Tomaszów Mazowiecki
Filia Czarnocin Nr 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001
3-11-19 20:57:03ZMIANY W REGULAMINIE POLOWU
1. OD DNIA 23-06-2019 r ZOSTAJE PRZYWRÓCONY POLÓW
RYB PRZY UŻYCIU ZDALNIE STEROWANEJ ŁÓDKI
ZANĘTOWEJ. ŁÓDKI SĄ DOZWOLONE TYLKO NA
ZBIORNIKU NR 2. WĘDKARZ UŻYWAJĄCY ŁÓDKI ZANĘTOWEJ MUSI MIEĆ WPIS W KARCIE POŁOWU DL-dzień łódka lub NŁ-noc łódka, PONADTO KORZYSTAJĄC Z ŁÓDKI ZANĘTOWEJ WĘDKARZ NIE MOŻE ZABRAĆ Z ŁOWISKA ŻADNEJ ZŁOWIONEJ RYBY. JEDNOCZEŚNIE ŁOWIĄC W DZIEŃ LUB W NOCY PRZY POMOCY ŁÓDKI ZANĘTOWEJ I POZOSTAJĄC NA ŁOWISKU NA NASTĘPNY DZIEŃ LUB NOC NIE MOŻE ROBIĆ WPISU ZE W DALSZYM CIĄGU WĘDKUJE BEZ ŁÓDKI.

2.OD 1 -04-2020 ROKU NASTĄPI ZMIANA DYŻURÓW NOCNYCH, GRUPY DYŻURUJĄCE BĘDĄ BARDZIEJ LICZEBNE I KAŻDY WĘDKARZ BĘDZIE MIAŁ DO ODBYCIA JEDEN DYŻUR W MIESIĄCU.

3. ZNOSIMY ZAKAZ WCHODZENIA DO WODY W CELU ZARZUCENIA WĘDKI I NĘCENIA. ZAKAZ NIE OBOWIĄZUJE OD 23-06-2019

4. INFORMUJEMY ŻE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZENOSZENIA ŻYWYCH RYB W SIATKACH , TORBACH ITP. ŻYWE RYBY MOŻNA PRZENOSIĆ TYLKO W POJEMNIKACH Z WODĄ. W INNYM PRZYPADKU NALEŻY UŚMIERCIĆ RYBĘ NA STANOWISKU, NADAL JEDNAK OBOWIĄZUJE ZAKAZ PATROSZENIA RYB NA ŁOWISKU I W JEGO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY.

5. WĘDKARZ , KTÓRY ZŁOWIŁ DWIE DUŻE RYBY I CHCIAŁBY POZOSTAĆ NA ŁOWISKU W CELU DALSZEGO WĘDKOWANIA I NIE WYPUSZCZANIA DRUGIEJ RYBY POWINIEN:

A..ZŁOŻYĆ WĘDKI DO KOŃCA TEGO DNIA LUB NOCY

B..WIECZOREM BĄDŹ NAD RANEM ZALEŻY KIEDY WĘDKOWAŁ POWIADOMIĆ KOORDYNATORA , ŻE MA W SIATCE DWIE RYBY I POKAZAĆ MU WPIS, ŻE ZOSTAŁY WPISANE DO REJESTRU W DANYM DNIU LUB NOCY.

C..DOPIERO PO NASTANIU NASTĘPNEJ PORY DNIA MOŻE ZROBIĆ DRUGI WPIS I DALEJ WĘDKOWAĆ
29-10-19 15:51:02ZAWIESZENI WĘDKARZE ZA NIE ODBYTE LETNIE DYŻURY 2019r
ZAWIESZENI NA 1 m-c

1.

ZAWIESZENI NA 2 m-ce

1.RADZISZEWSKI JAROSŁAW..nr kart 364 (październik 2019r + 05-2020r)

ZAWIESZENI NA 3 m-ce

1. SIMIŃSKI SŁAWOMIR...nr karty 223 (maj,czerwiec,lipiec 2020r)

ZAWIESZENI NA 4 m-ce

2. DĘBEK MAREK........nr. karty 293
5. KONECKI ZDZISŁAW...nr. karty 140 (od lipca do października)
6. WYROSTEK KONRAD....nr. karty 165 (od lipca do października)
7. PIOTROWSKI HENRYK..nr. karty 138 (październik 2019r + 05,06,07 2020r)
8. KRÓL STANISŁAW.....nr. karty 483 (październik 2019r + 05,06,07 2020r)
9.
10.KACZOROWSKI MAREK..nr. karty 484 (październik 2019r + 05,06,07 2020r)

11.USTRABOWSKI KRZYSZTOF..nr. karty 353 (maj,czerwiec,lipiec, sierpień 2020r)
12.GALANT ANDRZEJ....nr. karty 331 (maj,czerwiec,lipiec, sierpień 2020r)
13.ZIELIŃSKI ROBERT..nr karty 453 (maj,czerwiec,lipiec, sierpień 2020r)

30-10-19 14:52:56ZAWIESZENI WĘDKARZE ZA NIE ODBYTE JEDNONOCNE DYŻURY NA 2 MIESIĄCE
3. KRÓLIKOWSKI PAWEŁ.......157
4. ANIOŁ FRANCISZEK........82
6. KONECKI ZDZISŁAW........140
11 MISZTELA RADOSŁAW.......351
14 MILIŃSKI KRZYSZTOF......13
24 BANACH PIOTR............130
30 WÓJCIK PAWEŁ............292Nr.Konta Bankowego :
Stowarzyszenie Wędkarskie „Wolbórka” w Czarnocinie
P.B.S. Tomaszów Mazowiecki
Filia Czarnocin Nr 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001
4-05-19 13:56:03UWAGA WĘDKARZE
OD DNIA 10-11-2018 ROKU WSZYSTKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z DYŻURAMI NOCNYMI PROSZĘ ZGŁASZAĆ DO KOL. KOSIADA JAROSłAW NR TEL: 692-770-422
48692770422

Prezes
Ireneusz Szklarek


16-06-19 18:58:45ZAWIESZENI ZA SPRZĄTANIE
LISTA WEDKARZY , KTÓRZY NIE BYLI NA SPRĄTANIU JESIEŃ 2018 I SĄ ZAWIESZENI W POŁOWACH DO DNIA UISZENIA OPLATY ZA SPRZĄTANIE NA KONTO STOWARZYSZENIA
1 GRUCA MARCIN ……………………………NR KARTY 24
1 KAMIENIAK ARTUR………………………………………..30
4 WOJCIECHOWSKI OSKAR ……………………………….56
7 ROMANOWSKI ANDRZEJ………………………………106

17 KRAWETEK PIOTR ………………………………………….254
19 PRUSEK SEWERYN…………………………………………262
21 WÓJCIK PAWEŁ …………………………………………….292
26 SZCZERKOWSKI MARCIN…………………………………392Nr.Konta Bankowego :
Stowarzyszenie Wędkarskie „Wolbórka” w Czarnocinie
P.B.S. Tomaszów Mazowiecki
Filia Czarnocin Nr 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001

1-05-19 23:35:51DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
7-12-17 18:19:45